Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[Yang Xingdong,Su Runqing,Xu Weiwei,Liu Shihui,Ding Sanqin]
[Abstract](128) [PDF: 1054KB](164)
[Ding Yi,Li Xiaoting,Zhou Lin,Zhou Jiahong]
[Abstract](127) [PDF: 1550KB](122)
[Li Haimei1,Wang Yingying1,Gao Tao2,Xu Cunfa3,Shi Zhiqi2,Chen Jian2,Xu Xiaofeng1]
[Abstract](111) [PDF: 2217KB](151)
[Zhang Ping,Sun Yabing,Zhang Chen,Yang Yeping,Zhang Linna,Xu Hong]
[Abstract](111) [PDF: 1073KB](123)
[Jia Yalan1,Zhang Xinghua1,Yu Keli1,Bao Jinping1,Yang Yajun2,Song Xue1,Jin Dan1,Tian Jinyuan1,Ren Jiayi1,Dong Wenjing1,Wei Yu1,Wang Zi]
[Abstract](100) [PDF: 1584KB](109)
[Liu Zhendong1,Yang Hairui2,3,Jia Wei2,Xue Bei1,Li Liang1,Wang Wenhan2]
[Abstract](102) [PDF: 880KB](136)
[Xu Yuan1,2,3,4,5,Tao Zhuomin1,3,4,5,Ji Xiaomei6,Kong Yidan1,3,4,5]
[Abstract](139) [PDF: 2072KB](183)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  WANG Jian

 • Associate Editors-in-Chief:

  Lu Bingxin Gao Hongjun

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N