Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[Zheng Haoquan1,He Haoqi2,Liu Jiaye2,Zhao Bin2*,Ji Genlin2,Yu Zhaoyuan3]
[Abstract](186) [PDF: 1265KB](203)
[Song Xiaobin1,Fan Chun’e1,Wang Ye2,Zhang Yiteng1,Cui Congcong1,Zeng Weiwei1,Zheng Lirong1,Cai Xiaojie1,Chen Huaqun1]
[Abstract](506) [PDF: 3837KB](231)
[Liu Haixia,Cai Xiuli,Jin Dong,Zhang Guangqin,Wen Chuanjun]
[Abstract](196) [PDF: 1361KB](207)
[Xu Qingying1,2,Tao Zhuomin1,2,Li Tao3,Chen Jie1,2,Li Can1,2]
[Abstract](231) [PDF: 1090KB](214)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  WANG Jian

 • Associate Editors-in-Chief:

  Lu Bingxin Gao Hongjun

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N