Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[Huang Yang1,Cao Ruijie1,Guo Gepu1,Ma Qingyu1,Guo Yuqing2,1,Wang Jun2]
[Abstract](391) [PDF: 2248KB](343)
[Wang Yinwei,Wu Jingjing,Zhang Chenning,Hua Yijia,Li Peng,Yan Jie]
[Abstract](324) [PDF: 2508KB](309)
[Li Fen,Liu Xinhe,Gao Mingyue,Xu Chen,Xu Junying,Shi Yinghua,Cui Yalei]
[Abstract](317) [PDF: 3174KB](347)
[Zhang Xianpeng1,Li Xin1,Wen Youfeng1,Li Qiang1,Zhang Wenqian1,Ye Liping2]
[Abstract](314) [PDF: 1625KB](347)
[Shen Liang1,Wu Ting2,Qin Zhaohui1,Feng Yu3,Shao Hu4,Shao Feng4]
[Abstract](322) [PDF: 1166KB](307)
[Deng Sheng1,Hou Qikun1,Chen Minzhe1,Yang Yuzhou2,Zhao Xialin3]
[Abstract](317) [PDF: 1113KB](328)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  Chen guoxiang

 • Associate Editors-in-Chief:

 • Mo xiangyin 

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N