Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[Zheng Depeng,Du Jixiang,Zhai Chuanmin]
[Abstract](367) [PDF: 1384KB](328)
[Zhang Jing1,Ju Hengrong1,2,Yang Xibei1,Guo Qingjun3]
[Abstract](259) [PDF: 922KB](213)
[Chen Mengling1,Zhu Sheng2,Zhu Xi1,Zhu Wenjie1,Ju Yurui1,Zhou Xinyi1,Zhang Genhua1]
[Abstract](285) [PDF: 1136KB](206)
[Xu Dongdong,Huang Zhenfang,Sun Huangping,Shi Xueying,Liu Huan,Tan Linjiao]
[Abstract](271) [PDF: 1572KB](270)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  WANG Jian

 • Associate Editors-in-Chief:

  Lu Bingxin Gao Hongjun

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N