Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[0-]
[ ]
[Abstract](2071) [PDF: 7291KB](2368)
[0-]
[ ]
[Abstract](290) [PDF: 927KB](357)
[Zhu Jixiang1,Lei Sheng1,2,Li Shuai1,Wu Yanbo1,Zhu Yinfeng1,Ren Yue3,Liu Yafeng1,Xu Haili1]
[Abstract](262) [PDF: 3026KB](289)
[Jiang Caiyun1,Liu Jiaxun2,Wu Ting2,Ge Weili1,Yang Aiping1,Wang Xin1,Ji Zhilin1,Wang Yuping2]
[Abstract](263) [PDF: 1774KB](256)
[Xing Yuhui1,Zhou Hao1,Zou Yongmei2,Yao Wenjia3,Zhang Chenling2,Ying Xuechen1,Zou Xiuwen1,Chen Jianqin2]
[Abstract](463) [PDF: 5429KB](331)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  Chen guoxiang

 • Associate Editors-in-Chief:

 • Mo xiangyin 

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N