Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[0-]
[ ]
[Abstract](14) [PDF: 7731KB](12)
[0-]
[ ]
[Abstract](14) [PDF: 889KB](12)
[Yan Jialing,Zheng Huihui,Zhang Liangyun]
[Abstract](5) [PDF: 890KB](7)
[Yang Xia1,2,Wang Cheng3,Yu Zhengyong1,2,Lu Huali1,2,Tang Wanchun1,2]
[Abstract](5) [PDF: 3539KB](5)
[Zhu Zhizhou1,Zhang Shuliang1,2,Wang Yimei1,Yang Qiqi1,Dai Qiang1,2]
[Abstract](10) [PDF: 3664KB](8)
[Yuan Wen,Fan Chun’e,Chen Yuchen,Xu Yanhua,Zhang Qianqian,Sun Zhiyuan,Chen Huaqun]
[Abstract](12) [PDF: 2186KB](6)
[Wang Yuanfei1,2,Zhou Cuntong1,2,Lin Jie3,Fan Xiaoli2,Lin Zhihua2]
[Abstract](14) [PDF: 1011KB](17)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  Chen guoxiang

 • Associate Editors-in-Chief:

 • Mo xiangyin 

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N