Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[Zhang Bin1,Sun Wenyu2,Du Jinzhengnan1,Bi Xinyu1]
[Abstract](364) [PDF: 913KB](315)
[Gong Chunyan,Jiang Yaqing,Wang Yu,Pan Tinghong]
[Abstract](342) [PDF: 1898KB](303)
[Li Shuxian1,2,Lin Ying1,Qi Wen3,Chen Yu3,Li Xuexia2,Zhu Shanliang3,Wei Wei3,Li Hong1,Chen Lian2]
[Abstract](441) [PDF: 2614KB](441)
[Shi Hanyu1,Qu Weiguang1,2,Wei Tingxin2,3,Zhou Junsheng1,Gu Yanhui1]
[Abstract](309) [PDF: 1635KB](299)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  Chen guoxiang

 • Associate Editors-in-Chief:

 • Mo xiangyin 

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N