Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[Zhao Jun1,2,3,Dai Shenyan1,2,3,Liu Zihao1,Wang Mengqi1,Zhang Yi1,3, Wen Teng1,2,3]
[Abstract](352) [PDF: 2856KB](372)
[Xiao Ping1,Han Fei2,You Wei3,Zhang Yuhui4,Yu Jia1,5,Wang Jintao1,Ye Dan1]
[Abstract](317) [PDF: 1391KB](375)
[Zhao Wenwei1,Zhang Yiheng1,Yang Ziteng1,Xia Yuxin1,Gu Qinran1,2,3,Li Huan1,Dong Yan1,Chen Chunzhu1]
[Abstract](302) [PDF: 1893KB](349)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  Chen guoxiang

 • Associate Editors-in-Chief:

 • Mo xiangyin 

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N