Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[Jiang Chaolong,Sun Jianqiang,He Xunfeng,Yan Jingye]
[Abstract](5) [PDF: 1334KB](3)
[Qi Yaling1,Lu Wuguang2,Chong Danyang1,Liu Jia1,Sun Qian1,Xu Xiaojun3,Cao Peng2,Fang Lei1,Li Chaojun1,Xue Bin1]
[Abstract](4) [PDF: 1609KB](5)
[Yao Zengqiang1,Hu Fei2,Zhao Yan2,Ye Qiang2,Zheng Yili2,Zhang Haipeng2,Ma Jizheng3]
[Abstract](5) [PDF: 1100KB](4)
[Liu Yuping1,Chen Xi1,Wang Yanhua1,2,Yang Hao1,2,Zhang Mingli1,Xie Biao1,Cui Jun1]
[Abstract](6) [PDF: 1373KB](6)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  WANG Jian

 • Associate Editors-in-Chief:

  Lu Bingxin Gao Hongjun

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N