Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[Huang Xiaojie1,2,Liu Zhixiu1,Li Yuntong3]
[Abstract](76) [PDF: 889KB](67)
[Kou Zhenyu1,Yang Xubing1,Zhang Fuquan1,Yang Hongxin1,Xu Dengping2]
[Abstract](79) [PDF: 957KB](44)
[Zhou Jianhang1,Yang Xubing1,Zhang Fuquan1,Ye Qiaolin1,Xu Dengping2]
[Abstract](56) [PDF: 1083KB](51)
[Zhang Shu1,Wang Chengqiang1,LI Qiang1,LI Hui2]
[Abstract](62) [PDF: 1076KB](39)
[Chen Jianqin1,Zhang Zhenhua1,Xing Yuhui2,Yao Wenjia3,Zhang Chenling1,You Lei1]
[Abstract](58) [PDF: 1721KB](49)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  WANG Jian

 • Associate Editors-in-Chief:

  Lu Bingxin Gao Hongjun

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N