2014 02 issue list
Home > 2014 02 issue list
[Zhou Ting,Gao Tingting,Sun Hongfang,Pan Feiyan,He Linfeng,Guo Zhigang]

2014 02 [Abstract](361)[PDF:2007KB](795)
[Dai Lixia,Mu Huichao]

2014 02 [Abstract](468)[PDF:862KB](438)
[Li Pengcheng,Zeng Yumin,Zhang Meng]

2014 02 [Abstract](295)[PDF:1766KB](489)
[Chen Long,Zhao Yanmei,Zhang Ning]

2014 02 [Abstract](284)[PDF:1003KB](547)
[Yu Yili1,Tang Jian1,2,Ying Yeqi1,Huang Mengmeng1,Cheng Jie1,Shen Xiangru1,Shen Yongmiao1]

2014 02 [Abstract](321)[PDF:909KB](420)
[Wang Cheng1,Cui Wenwen1,Shao Jingling1,2,Zhu Xiaolei1,Lu Xiaohua1]

2014 02 [Abstract](249)[PDF:1687KB](316)
[Zhou Nannan,Yang Zhen,Luo Liyun,Song Fei,Bai Min,Cao Xiangrong]

2014 02 [Abstract](340)[PDF:2118KB](322)
[Li Min,Chen Xi,Ma Zhuo,Wu Dandan,Ni Ping,Zhai Sulan,Li Ping,Zou Meijuan,Wang Xuerong]

2014 02 [Abstract](344)[PDF:1168KB](329)
[Zou Yang,Wang Wei,Wen Chuanjun]

2014 02 [Abstract](254)[PDF:2225KB](426)
[Zheng Mingxia1,Zheng Lianbin2,Yang Qian1,Zhou Haole1,Zhang Sanrun1,Buren Qiqige1]

2014 02 [Abstract](299)[PDF:1004KB](476)
[Zhu Caiyun,Huang Cuixiang,Yu Wei,Wang Zhongya,Yang Jinjin,Xu Panpan,Xu Chun,Ji Qin]

2014 02 [Abstract](301)[PDF:1649KB](385)
[Wu Yong1,2,Wang Meizhen3]

2014 02 [Abstract](360)[PDF:1304KB](593)