2014 02 issue list
Home > 2014 02 issue list
[Zhou Ting,Gao Tingting,Sun Hongfang,Pan Feiyan,He Linfeng,Guo Zhigang]

2014 02 [Abstract](434)[PDF:2007KB](993)
[Dai Lixia,Mu Huichao]

2014 02 [Abstract](606)[PDF:862KB](548)
[Li Pengcheng,Zeng Yumin,Zhang Meng]

2014 02 [Abstract](354)[PDF:1766KB](665)
[Chen Long,Zhao Yanmei,Zhang Ning]

2014 02 [Abstract](340)[PDF:1003KB](995)
[Yu Yili1,Tang Jian1,2,Ying Yeqi1,Huang Mengmeng1,Cheng Jie1,Shen Xiangru1,Shen Yongmiao1]

2014 02 [Abstract](424)[PDF:909KB](561)
[Wang Cheng1,Cui Wenwen1,Shao Jingling1,2,Zhu Xiaolei1,Lu Xiaohua1]

2014 02 [Abstract](296)[PDF:1687KB](434)
[Zhou Nannan,Yang Zhen,Luo Liyun,Song Fei,Bai Min,Cao Xiangrong]

2014 02 [Abstract](414)[PDF:2118KB](419)
[Li Min,Chen Xi,Ma Zhuo,Wu Dandan,Ni Ping,Zhai Sulan,Li Ping,Zou Meijuan,Wang Xuerong]

2014 02 [Abstract](416)[PDF:1168KB](402)
[Zou Yang,Wang Wei,Wen Chuanjun]

2014 02 [Abstract](313)[PDF:2225KB](536)
[Zheng Mingxia1,Zheng Lianbin2,Yang Qian1,Zhou Haole1,Zhang Sanrun1,Buren Qiqige1]

2014 02 [Abstract](379)[PDF:1004KB](614)
[Zhu Caiyun,Huang Cuixiang,Yu Wei,Wang Zhongya,Yang Jinjin,Xu Panpan,Xu Chun,Ji Qin]

2014 02 [Abstract](381)[PDF:1649KB](495)
[Wu Yong1,2,Wang Meizhen3]

2014 02 [Abstract](444)[PDF:1304KB](733)