2014 02 issue list
Home > 2014 02 issue list
[Zhou Ting,Gao Tingting,Sun Hongfang,Pan Feiyan,He Linfeng,Guo Zhigang]

2014 02 [Abstract](445)[PDF:2007KB](1022)
[Dai Lixia,Mu Huichao]

2014 02 [Abstract](641)[PDF:862KB](580)
[Li Pengcheng,Zeng Yumin,Zhang Meng]

2014 02 [Abstract](367)[PDF:1766KB](692)
[Chen Long,Zhao Yanmei,Zhang Ning]

2014 02 [Abstract](348)[PDF:1003KB](1071)
[Yu Yili1,Tang Jian1,2,Ying Yeqi1,Huang Mengmeng1,Cheng Jie1,Shen Xiangru1,Shen Yongmiao1]

2014 02 [Abstract](441)[PDF:909KB](648)
[Wang Cheng1,Cui Wenwen1,Shao Jingling1,2,Zhu Xiaolei1,Lu Xiaohua1]

2014 02 [Abstract](311)[PDF:1687KB](454)
[Zhou Nannan,Yang Zhen,Luo Liyun,Song Fei,Bai Min,Cao Xiangrong]

2014 02 [Abstract](445)[PDF:2118KB](440)
[Li Min,Chen Xi,Ma Zhuo,Wu Dandan,Ni Ping,Zhai Sulan,Li Ping,Zou Meijuan,Wang Xuerong]

2014 02 [Abstract](469)[PDF:1168KB](422)
[Zou Yang,Wang Wei,Wen Chuanjun]

2014 02 [Abstract](323)[PDF:2225KB](560)
[Zheng Mingxia1,Zheng Lianbin2,Yang Qian1,Zhou Haole1,Zhang Sanrun1,Buren Qiqige1]

2014 02 [Abstract](401)[PDF:1004KB](638)
[Zhu Caiyun,Huang Cuixiang,Yu Wei,Wang Zhongya,Yang Jinjin,Xu Panpan,Xu Chun,Ji Qin]

2014 02 [Abstract](403)[PDF:1649KB](538)
[Wu Yong1,2,Wang Meizhen3]

2014 02 [Abstract](457)[PDF:1304KB](755)